International Nemrud Foundation

Teşekkürlerimizi sunacağımız komite üyelerinin heyecanlı ve kararlı tutumları sayesinde, vakfımız yıllar içinde profesyonel bir organizasyon oldu. Nemrud Dağı Projesi’ nin koordinatörü UNV, yöneticisi ise Amsterdam Üniversitesi’ydi. UNV  Nemrud Dağı Projesi gibi çok kompleks bir projeyi yönetebileceğini kanıtladı. UNV, Nemrud Dağı Proje’si gibi ünik bir projeji nasıl yöneteceğini bilen, bu konuda deneyime sahip birçok NGO’lardan birisidir. 

Uluslararası Nemrud Vakfı UNV 1998 yılında kuruldu.UNV Maliye Bakanlığı’nın 27 Ağustos 1998 tarihli ve 24 numaralı (Paragraf 4) kararıyla kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak onaylandı.

Nemrud Monümenti 2000 yıldır varlığını sürdürüyor. UNV’ nin amacı monümentin bir iki bin yıl daha korunmasını sağlamaktır. UNV monümenti koruma işlemini başlatıp çalışmaları teşvik ederek önümüzdeki on yılda amacına ulaşmayı planlamaktadır. UNV’ nin ikinci hedefi ise Nemrud’ un daha iyi tanınmasını sağlamaktır.

İLETİŞİM: inf@nemrud.nl