SIS: Arkeolojik Araştırmalar

SIS veri tabanı, monümentin ayrıntılı dökümantasyonu için hazırlandı. Taş bloklar ve diğer ilgili objeler, sistemli bir şekilde katologlandı.

Tarihi kalıntılar numaralandı, elle çizimleri yapıldı, fotoğrafları çekildi. Pozisyonları GPS haritasında belirtildi. Saha araştırması ise, kırık çömlek parçaları ve vazoların korunması ve üzerlerinde çalışılması görevini yüklendi.