SIS: GPS Haritacılık

Halihazırdaki haritanın noksanları bulunmaktadır. Ayrıca bu harita manyetik kuzeyi gösteren pusula yönlendirmesi ile yapılmış. Manyetik kuzey zaman içinde yavaşça kaymaktadır. Nemrud’daki anıtın astronomik konum tesbiti, ‘ kuzey coğrafi kuzeydir’ düşüncesi temel alınarak geliştirilmiş ve yayınlanmış ilmi teorilere dayanılarak saptanmıştır. Temel hata bilim adamlarının yanlış yorumlarına neden olmuştur.

Delft Teknik üniversitesi, GPS temeline göre topoğrafik harita hazırlanmasına önderlik etmiştir.Sonuç, dağın ve etrafının en doğru haritasının hazırlanması olmuştur. Yeni harita, manyetik kuzeyi de coğrafik kuzeyi de göstermektedir.

Bütün haritalarda şunun dikkate alınması gereklidir: mesafe, irtifa ve yönde maksimum sapma 2 cm.’yi geçmemelidir. Harita, Batı Terası’ından başlayıp, Doğu Terası’nı ve Kuzey Terası’nı da kapsamına aldıktan sonra, batıya doğru çeyrek daire çizerek, buz mağaraları girişindeki 1. kabartma ile batı girişindeki 3. kabartmaya ulaşmaktadır.

Rapora bakınız: GPS Survey as base of the SIS, TU-Delft 2001