SMS: Site Yönetim Sistemi

2001 kampanyası başlangıcında, turistler için profesyonel bir bilgilendirme broşürü hazırlanmadığını gördük. Hemen broşür hazırlanıp, ücret talep edilmeden turistlere dağıtıldı. Broşür, monüment ve NDP projesi hakkında bilgiler içermekteydi.

Daha ciddi bir noksansa, turistler için bir dolaşım haritasının olmayışıydı.Turistler her yere tırmanabiliyorlardı. NDP Acil Planı’nın parçası olan turist yol planı (yol güzergahı) hazırlanıp, 2002 yılında kullanıma sunuldu. Dolaşım haritası şunları içermekteydi;uygun yürüme yolu, ötesine geçilemeyeceğini gösteren, zincirlerle bağlanmış direkler. Harita, turistlere, heykellerin ve kabartmaların etrafını dolaşma yolunu gösteriyordu. Tabii ki bu acil bir çözümdü. Bu nedenle, Dünya Mirası Anıtlar kıstaslarına bütünüyle uyması beklenemezdi.