Northside of the Statues at the East Terrace

26-06-2003

Doğu Terası’ndaki heykellerin etrafındaki çöpler ve düşmüş kaya parçaları temizlendi.

Doğu Terası'ndaki Heykellerin Kuzey Tarafları

Doğu Terası'ndaki Heykellerin Kuzey Tarafları