SIS: Kitabeler

Kitabe araştırması, doğal yerinde olup, araştırmaya elverişli kitabeler üzerinde çalışmaya odaklandı; kitabeler konusunda, şu ana kadar yayınlanmış belgelerdeki tekslerden çok daha fazlasının dökümantasyonu yapıldı:

  • Doğu ve Batı Terasları’ndaki heykellerin arkasındaki uzun yazıtlar,
  • Batı Terası’ndaki kum taşı kabartma parçasının üzerindeki en eski yazıtlar,
  • Batı ve Doğu Terasları’ndaki heykellerin taş bloklarında keşfedilen yazıtlar,
  • Kabartmalardaki ve atalara ait sunak bloklarındaki yazıtlar.