Medya ve Turizm

Monümenti korumanın yanısıra, Uluslararası Nemrud Vakfı’nın ikinci amacı, halkın Nemrud’a ilgisini arttırmaktı. UNV turistik magazinlere makaleler yazdı. Eğitimi teşvik edici girişimleri, okul kitapları için bilgiler, resimler vererek destekledi.

Turistler, kampanyalar sürecinde bilgilendirildiler. Enternasyonal basın ve TV kanalları, çalışmaları göstermek amacıyla davet edildiler. Bu emeklerin sonucu, yabancı turist sayısında artış oldu. (bakınız aşağıdaki grafiğe)