2001 Kampanyası

Nemrud Dağı hakkında, tarihi eserlerin ve parçaların çevredeki köylere, Gaziantep, Adıyaman, Ankara, New York, Berlin müzelerine dağılmış olmalarından dolayı, kapsamlı bir envanter tutulamamıştır. Bir çok küçük parça ve heykel bölümleri Türkiye ve diğer bazı ülkeler müzelerine yayılmış durumdadır. Tarihi kalıntının bulunmasından yüz yılı aşan bir zaman sonra ‘ ne nerede’ sorusuna açıklık getirmek zor olmaktadır.       

2001 kampanyası monümentin bilimsel dökümantasyonlarını yapmaya odaklandı. Aktüel durum, önce, Avrupa restorasyon kodu ile anlaşılarak dökümanlandı. Bütün malumat ve görüntülü bilgiler sistemli bir şekilde, geniş kapsamlı Site Information System’e (SIS)kaydedildi. SIS’i geliştirmek için uygulanan en son teknolojiler şunlardır:

  • Doğruluk derecesi çok yüksek harita, modern GSP haritacılık tarafından yapıldı.
  • Heykeller, başlar ve diğer ilgili objeler 3D lazer sistemiyle kaydedildi.
  • Parçalar listesindeki objelerin dökümantosyonu için database oluşturuldu.
  • Monümentin çevresindeki tarihi eserlerin dökümantosyonu için dikkatle alan incelemesi yapıldı.

Kampanya, 14 temmuzda, Adıyaman Valisi Halil Işık tarafından açılışı yapılan törenle başladı.