NDP Acil Planı

Deksios kabartmaları ve ünlü Aslan Horoskobu  kar bariyeriyle korumaya alındı.

Antiokos heykelindeki çatlama, odun direklerle desteklenerek emniyete alındı.

Herakles heykelinin altındaki oyuk temizlenip dolduruldu. Böylece, en hafif bir depremle bile dağılma tehlikesi ortadan kalktı.

Komagene heykelinin üst kısmındaki stabil olmayan kısımlar oradan uzaklaştırıldı. Böylece, hasara uğrama riski ortadan kalktı.

Apollo’nun sarp, meyilli bölümdeki  stabil olmayan omuz bloğu,terasın üzerine indirildi. Böylece, hasar uğrama riski ortadan kalktı.