NDP: Kabartma ve Heykellerin Korunması

Kabartmalar, heykeller ve başlar üzerindeki hasarlar, ultrasonik tarama ile tanımlandı.

Risk değerlendirmesi, Batı Terası’ndaki kabartmaların, bütünüyle çürüdüğünü açıkça gösterdi. Her yıl kum taşı parçaları azalmaktaydı. Ünlü Aslan Horoskobu, ilk bulunduğu zamanki orijinal kabartmanın gölgesi haline gelmişti.

Sınırlı ve geri dönüşümlü koruma yöntemleri, test edilmiş kısmen uygulanmıştır. Hasarlı ve kat kat ayrılmakta olan kabartmalar da onarıldı.