SIS: Kitabeler

Ana plan, kalıplama ürünleriyle birleştirilip, Puchstein’in 1883’de uyguladığı işlemin yerine geçirildi, tekstlerin geleneksel kalıplamaları yapıldı.

Kitabeler çalışma grubu, araştırmaları, modern dijital metotlar ile yürüttü; yüzey topografisini belirlemek için, Minolta VI-900 non-kontakt lazer taraması kullanıldı, Aynı zamanda kamera, yapıyı yaratabilmek için, kayıtlanmış her noktanın belirgin özelliğini ölçtü. Her taramada, ortalama, 300,000 ölçüm noktası kaydedildi. İkinci adım, kabartmaların topografisini TIN formuna çevirmek ve bilgileri SIS’e geçirmekti. Hedeflerden bir diğeri ise, silinmiş eski yazıları okuyabilmekti. Ne yazık ki kitabeler çalışma grubu görevini bitiremedi,