NDP: Doğu Terası’ndaki Heykeller

Doğu Terası’ndaki devasa heykellerin yapısal dengeleri konusundaki araştırma, onların dayanıksızlığını ortaya çıkardı. Heykellerin temel çürümeleri tehlikeli boyuta ulaşmıştı. İlaveten, Antiokos heykelindeki taş bloklar arasında derin boşluklar oluşmuştu. Korunmaları için pekiştirilmeleri, bazı durumlarda ise restore edilmeleri gerekiyordu.

Risk değerlendirmesi, Antiokos ve Herakles heykellerinin, tehlikeli duruma çok yakın olduklarını gösterdi. En hafif bir deprem bile Antiokos ve Herakles heykellerinin aşağı yuvarlanmasına neden olabilirdi.