Yuvarlak Masa Konferansları

Konferansın konusu monümentin korunmasıydı. Katılımcılar şu ülkelerdendi: USA, Türkiye, Almanya, Makedonya, İtalya ve Hollanda.

2001 yüzey araştırma sonuçları iki ayrı konferansta görüşüldü. Konferanslar Dünya Monümentleri’ni Koruma Fonu, WMF ve UNV tarafından organize edildi. Birinci konferans Ağustos 2001’de Adıyaman’da, (bakınız, Round Table Conferences 1 and 2; plan programme participants) ikincisi ise Kasım 2001’de Amsterdam’da gerçekleştirildi (bakınız, Round Table Conference 2 – Final planning and consensus session).

Katılımcılar uluslararası restorasyon ve koruma uzmanlarıydı. Uzmanların ve Kültür Bakanlığı temsilcilerinin ortak görüşmeleri sonucunda, uzun süreli bir restorasyon ve koruma planı geliştirildi: NDP Ana planı. Buna NDP Acil Planı da dahildi (bakınız, WMF Round Table field mission report July 2002 ve WMF Round Table field mission report July 2002 Appendix-A Turer METU).

2002 yılında WMF ana proje konusunda amaca ulaşıldığı kararını verdi ve projeden çekildi.Bakanlık, düzenli olarak herşeyden haberdar edildi (bakınız, WMF withdrawal letter 17 December 2002). Bu sayfada da görülebilir WMF: http://www.wmf.org/project/mount-nemrut-archaeological-site.