NDP Ana Planı

Kabartmaları emniyetli bir şekilde restorasyon binasına aktarıldı. Bugün hala oradalar. Böylece kabartmalar, insanlardan ve sert dağ ikliminden korunmuş oldu. Not: Ana Plana göre, kabartmalar Nemrud Müzesi’nde sergilenecekti. Müzenin yapımı 2007 / 2008 yıllarına planlanmıştı.

İncinebilir kum taşı kabartmalar ve diğer sanat eserleri, emniyetli bir şekilde, geçici Restorasyon Binasına nakledilmiştir. Nemrud’da çalışmaları devam ettirmek isteyen herkes restorasyon binasını kullanabilir.

Ünlü Aslan Horoskobu’nun kopyası, terk edilmiş durumda, 2004 yılından beri Nemrud’a nakledilmeyi bekliyor. (WT)

Heykellerin başları kaideler üzerine yerleştirildi. Artık ne suyun aşağıdan sızıp yosunlanmaya neden olmasına imkan, ne de turistlerin heykellerin arkasında yerde uzanmış başları görmek için platforma tırmanmak zorunda olduklarını düşünmelerine gerek kalmamıştı. (ET)

Antiokos Heykeli yeniden düzenlenip stabilize edildi. Böylece en hafif bir depremle bile dağılma tehlikesi ortadan kalktı.

Heykellerin iki yanındaki kaya parçalarının zaman içinde yavaş yavaş bozulmalarının önüne geçildi.Heykeller artık, yanlardaki kırılmalar nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya değildi.

Kuzeydeki Kartal Heykeli ve platform yeniden düzenlenip stabilize edildi. Böylece, en hafif bir depremle bile yıkılma tehlikesi ortadan kalkmıştı.