Lojistik

Dağın tepesinde su,yiyecek ve elektrik bulunmamaktadır. Bu nedenle, en önce ulaşım sağlanmalıdır. En basit aletten en gelişmiş teçhizata kadar her şeyin yukarı taşınması gerekmektedir. Yüksek teknoloji ürünü lazer tarayıcıların, katırlarla yukarı taşınması, orta çağla modern çağın kullanışlı bir kombinasyonudur. Lojistik yöneticisi olan Anne ten Brink çok başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Ofis ve 6m.’lik (20 feet) depolama konteynırı tepeye kadar traktörle taşınmıştır. Ofis, konteynırın yanına yerleştirilmiştir. Kış fırtınalarının ofisi dağdan aşağı uçurmalarını önlemek için, ofisin etrafı taş bir duvarla çevrilmiştir. Katır taşımacılığından yararlanan teçhizatlar ise, elektrik jenarötörü ve küçük aletlerdir. Taşınabilir su deposu günlük taze su ihtiyacını karşılamaktadır. Küçük bir kepçeli vinç Adıyaman elektrik şirketi tarafından kullanıma sunulmuştur.