NDP: Kaldırma ve Taşıma

Geleneksel kaldırma ve taşıma metodu olan üç ayaklı odun sehpa, Yuvarlak Masa Toplantıları’nda ODTÜ tarafından önerildi. Fikir sempatik ve teoride mümkün görünüyordu. Fakat, üç ayaklı odun sehpaların kullanılacağı meyilli, sarp bölge ve taş blokların masif ağırlığı şüphe uyandırmıştı. Yedi tondan daha ağır kaya bloklar yerlerinden kaldırılacak, üç ayaklı odun sehpalar üzerinde, sarp, meyilli bölgede taşınacaktı. Bu metot çalışanlar için olduğu kadar kaya blokların kendileri için de tehlikeliydi. ODTÜ bu metodun sorumluluğunu üstlenmek istemedi. Sonuçta, diğer katılımcılar, kaldırma ve taşıma işlemlerinin üç ayaklı odun sehpa kullanılarak yapılmasının, kabul edilemeyecek risk taşıdığına karar verdi.

Dünya Monümentleri Koruma Kurumu’nun, haziran-eylül 2002 tarihli raporunda belirtilen’ Tarihi eserleri koruma çalışmalarında vinç kullanılması yaygın hale gelmiştir’ bölümüne dayanılarak, bir vinç terasın merkezine, heykellerin önüne yerleştirildi. Artık operasyonlarda kullanılmaya hazırdı. Çoğunluk, hareketli vinçin, genellikle belirli durumlarda kullanılmasından yanaydı.

 Bu karar dikkate alındı ve araştırma grubu ve ENKA hareketli vinç seçiminde çok dikkatli davrandı. Seçilen bilgisayar kontrollu hareketli vinç, bütün yönlere milimetrik ölçüde ve istenen süratte hareket etme kapasitesindeydi. İlaveten vinç, yukarı kaldırılacak malzeme için,yumuşak askı sistemiyle de desteklenmişti. Vinçin yumuşak lastik tekerlekleri ise, terastaki kum taşlarının zarar görmesini önlüyordu. Tek terslik, bütün tekerleklerin, çalışmalar sürerken, gördükleri hasardan dolayı, değiştirilmelerinin gerekmesiydi.

 Yüksek derecede profesyonel ve uzmanlaşmış grup elemanları, bütün operasyona başarılı, zamanlaması uygun ve randımanlı çalışmalarıyla katkıda bulundular. Vinçin taşınması,kritik noktalar ve bölgelerin incelenmesi ve belirli heykellerin yerleştirilmesi işlemleri, son derece dikkatle yerine getirildi. Her araştırmanın bitiminde, ayrıntılı bir kontrol gerçekleştirildi. Böylece, vinçin,hasara neden olup olmadığı veya operasyonlar sırasında negatif durumlar yaratıp yaratmadığı saptanabildi.