SMS Site Yönetim Sistemi

  • Turist broşürü basıma ve turistlere ücretsiz dağıtılmaya hazır.
  • UNV ofısi, ve depolama konteynırı, Nemrud Dağı’nda çalışmaları devam ettirmek isteyen herkesin kullanımına hazır.
  • Turistik rehber hazır. 2002’de gerçekleştirilen ve turistlerin, monümentin etrafında, uygun bir şekilde dolaşmalarına rehberlik edecek dolaşım sistemi hala kullanımdadır.