2001-2003 Amsterdam Üniversitesi

Vakfı UNV için son derece önemli, son derece sevindirici bir gün oldu. Kültür Bakanlığı ve Amsterdam Üniversitesi Arkeoloji Merkezi yetkililerince alınmış olan, Professor Dr. Herman A.G. Brijder’in ‘Adıyaman ili, Kahta kazasındaki Nemrud Dağı tümülüsü ile Doğu ve Batı Terasları’nda arkeolojik hafriyata hemen başlayabileceğini’ öngören kararını, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu temsilcileri de onaylamıştı.

Professor Herman Brijder söz konusu tarihte, Amsterdam Üniversitesi Akdeniz Arkeolojisi bölümü ile aynı üniversitenin arkeoloji müzesi olan Allard Pierson Museum’un direktörüydü. Böyle önemli ve ünlü bir monumentte arkeolojik çalışmalar yürütme sorumluluğunun kendisine verilmesinden büyük onur duydu. UNV ile birlikte çalışmanınsa birçok getirisi olacağını umuyordu.

Professor Brijder, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu temsilcileri tarafından da onaylanmış olan hafriyat çalışmalarına hemen başlamak yerine önceliği; sitenin ve diğer bütün arkeolojik objelerin, modern teknikler yoluyla (örneğin 3D scan) elde edilmiş dökümantosyanları ile, devasa kireçtaşı heykellerin,kumtaşı heykellerin ve kumtaşı kabartmaların korunması için gerekli bilimsel hazırlıklara başlama işlemlerine verdi. Bu kararı, UNV amaçları ile de uyum içindeydi;Hala kaybolmamış olan ve büyük tarihi önem taşıyan bu arkeolojik monümentin kurtarılması. Nemrud Dağı günlük çalışmalarını yönetmek, Amsterdam Üniversitesi elemanlarından, Brijder’dan hemen sonraki sırada yer alan, Professor Dr. Eric M. Moormann ve Ass. Prof. Dr. Miguel Versluys’a emanet edildi. Brijder projenin baş sorumlusuydu. Böylece, uluslararası Nemrud Dağı Projesi’ne NDP temmuz 2001’de başlandı.

2001 kampanya çalışma sonuçları iki kez düzenlenen Yuvarlak Masa Konferansları’ nda konuşuldu, değerlendirildi. Yuvarlak Masa Konferansları’ nda monümentin korunması, restorasyonu ile turizm yöntemi konularında uygulanacak temel plan üzerinde oy birliğine, fikir birliğine varıldı: NDP Ana Plan’ı Kültür Bakanlığı’na sunuldu. Bakanlık NDP Planı’nı onayladı. (bakınız NDP Master Plan 2001-2010) Hollanda Hükümeti’de bu Tarihi Dünya Monümenti’nin uluslararası korunmaya alınmasına destek oldu. (bakınız Recomendation Letter Dutch Embassy)

NDP Ana Planı’nın 2010 yılında tamamlanması planlanmıştı. Ana Plan’ın birinci bölümü 2001, 2002, 2003 yıllarında tamamlandı. Çok önemli üniversiteler ve uluslararası kuruluşlara, paylaştkıları, Nemrud’a yönelik bu çalışmalarından dolayı teşekkürler. Görev büyük üniversiteler ve uluslararası kuruluşların ortak çabalarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu ortak çabadan dolayı Nemrud sitesi ciddi tehlikelere maruz kalmaktan kurtulmuştur. Ne yazık ki Amsterdam Üniversitesi ve onların partnerleri 2004, 2005 yılları çalışma planları tekliflerine bir tepki alamadı.Ayrıca projenin durumu hakkındaki soruya da yanıt verilmedi. (bakınız vesika Letter University Amsterdam to Ministry 1 September 2005)

Bir NGO olan UNV, organizasyon olarak, iş için gerekli finans kaynaklarını ve yetenekli uzmanları bulup, harekete geçirebileceğini kanıtladı. UNV anlaşma ve izinlere uymayı prensip edinmiştir. Ayrıca, UNV proje için, en son teknolojileri kullanıma sokmuştur. Bütçe Akbank, Shell ve UNV’den Maurice Crijns tarafından sağlandı. ENKA ağır, teçhizatları, Restorasyon Binası ve büyük bir dikkatle seçtiği yüksek yetenekli profesyonelleri hizmete sundu.