NDP: Kar Bariyeri

2001 kampanyasında anıtın bazı bölümlerinin acil bir tehlike içinde olduğu görüldü. Bu tehditkar duruma engel olabilmek için, NDP Acil planı NDP Ana planına dahil edildi.

Batı Terası’ndaki kabartmaların korunmaya alınması gerekliydi. Kabartmalar kırılgan hale gelmişti. Her ilkbaharda tonlarla karın tümülüsten aşağı kayması, kabartmaları çok büyük bir zedelenme tehlikesine maruz bırakmaktaydı. Çalışma grubu, bir an önce geçici bir kar bariyeri yapılmasını önerdi. Ne yazık ki, Bakanlığın  2001 yılı izni sadece yüzey araştırmaları içindi. Kar bariyeri yapılmasına izin verilmedi.