Uygulamalar

Amsterdam Üniversitesi her kampanyadan önce Kültür Bakanlığı’ndan izin sordu. Gelecek yılla ilgili programın ve yıllık araştırmaların her yılın aralık ayının sonunda bakanlığa teslim edilmesi gerekliydi. Başvuru vesikası: çalışma ayrıntıları katılımcıların öz geçmişleri ve eğer mümkünse ilmi yayınlarının listesini içermekteydi. Bakanlık çalışma planını çalışma metotlarını ve katılımcıların öz geçmişlerini izni vermeden önce inceliyordu.

Bakınız: