SIS: Arkeolojik araştırmalar

Yüzeysel noktaları kayıtlayan 3D lazer taramalarına son verildi. Yerine, parametrik CAD modeli uygulamaya sokuldu. Devasa heykellerin virtual kopyaları yapıldı. Sonunda, 3D CAD modeli, GPS haritacılıkla birleşmeye hazırdı.

Yukarı kaldırma işlemi sayesinde, Batı Terası’ndaki başlar, ayrıntılarıyla incelenebilecekti.

Doğu Tearası heykelleri üzerindeki ayrıntılı araştırma, Antiokos, Zeus, Apollo ve Herakles heykellerinin taş blokları üzerindeki birleştirilme bölgelerini açıklığa kavuşturdu.

SIS data yazılımı daha da geliştirildi. Etrafa dağılmış blok parçaları da dahil olmak üzere, bütün teraslardaki kabartmalar hakında çalışmalar yapıldı. Tarihi eserlerin data yazılımına yeni ilaveleri yapıldı. Blok liste GPS haritasına entegre olacak şekilde hazırlandı.