NDP: Restorasyon Binası

Geçici Restorasyon Binası, güvenli bir depolama yeriydi ve kabartmaların restorasyonunun emniyetle yapılmasını sağlayacaktı. Planlanan restorasyondan sonra, kabartmalar Nemrud Müzesi’ne nakledilecekti. Kopyalarınsa, dağda orijinallerin yerine yerleştirilmesi planlanmıştı.