KNKGP güncelleme

16-01-2009

ODTŰ, Kommagene-Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi (KNKGP) ile Avrupa Birliği’nden kaynak sağlamayı hedefliyor.

Lütfen www.nemrut.org.tr web sitesinin ‘günce’ bölümüne bakınız.

Arazi Çalışması 1: 6 – 20 Eylül 2006
belge toplama ve arazi araştırması
Arazi Çalışması 2: 21 – 22 Mayıs 2007
yapılacak Hizmet Evleri’nin konumunun araştırılması ve ölçüm aygıtlarının güncellemesi
Arazi Çalışması 3: 28 Temmuz – 11 Ağustos 2008
veri toplama ve arazideki bazı örnekler üzerinde malzeme analizi
Arazi Çalışması 4: 9 – 10 Eylül 2008
veri toplama, mimari inceleme, heykellerin ölçümü
Arazi Çalışması 5: 21 – 23 Eylül 2008
veri toplama, veri toplama sistemindeki bazı sorunların giderilmesi amaçlı çalışması
Arazi Çalışması 6: Eylül 2009
(bilgi yok)