Stellerin sağlamlaştırılması

15-06-2002

Batı Teras’taki steller, daha fazla yıpranmaları önlenecek şekilde desteklenmiş ve sağlamlaştırılmıştır.

Stellerin sağlamlaştırılması

Stellerin sağlamlaştırılması