NDP: Antiokos Heykeli

Odun destek ayaklar ve heykel, vinçle yukarı kaldırıldı. Her blok teras üzerinde incelemeye alındı. Kırılmış ve parçalanmış bölümler takviye edildi. Alt bölümlerin takviyesi ise, erimiş kar sularının daha fazla zarar vermesini önleyecek şekilde yapıldı. Heykel blokları, birbirlerine tam destek verecek şekilde yeniden düzenlendi.