NDP: Kartal ve Aslan Heykelleri

Doğu Terası’ndaki heykeller sırasının iki yanındaki bitiş bölümlerinin alt seviyesi çökmüştü. Bu seviye heykellere yeterli desteği verecek güçte değildi. İki aslan ve bir kartal heykeli yıkılmıştı. Güney bölümdeki kartal ise yıkılmak üzereydi.

Aslan heykellerinin parçaları, kuzeydeki meyilli sahaya yayılmış vaziyetteydi. Bu bloklar kaldırılp terasın üzerine yerleştirildi. Kartal da kaldırıldı.

Kartal ve aslanın ortak kaideleri temizlendi. Çökmüş alt seviye takviye edildi. Temel blokların düzenlenmesi tamamlanıp, oyuklar gerektiği gibi dolduruldu.

Kartal yeniden birleştirildi.Test etmek için omuz bloğu geçici olarak tepeye konuldu. Sadece, baş kayıptı. Bu son test ve önceki araştırma, komple birleştirmenin mümkün olduğunu kanıtladı.