NDP: Kabartmaların Taşınması

Geçici çakıl taşı yol kabartmaların restorasyon binasına taşınmasına olanak verecek hale getirildi. Daha sonra bu yol, turist güzergahının bir bölümü oldu.

Bütün kabartmaların, yerlerinden alınarak,taşınması işlemindeki hasar riskini azaltmak için, çok dikkatli hareket edildi. Her bir kabartmaya uygun, çifte çelik çerçeve hazırlandı. Çifte çelik çerçeveler dağa taşındı ve her kabartmanın arkasına yerleştirildi.

Kabartmalar dikkatle yerlerinden kaldırılıp kendi çerçevelerine yerleştirildi. Son bir tetkikten sonra,içinde kabartma bulunan çerçeveler kamyonlarla restorasyon binasına taşındı. Kabartmalarda en ufak bir hasar olmamıştı. Metot harikaydı.