14 Temmuz, Nemrut Projesi’nin Başlangıcı

24-05-2001

Kültür Bakanlığı’nda toplantı. Katılanlar; Müsteşar Bay Fikret N. Üçcan, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Dr. Alpay Pasinli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Bay Nadir Avcı, Kültür Bakanlığı’nın diğer temsilcileri. Ayrıca, Milletvekili Bay Dengir Fırat, Milletvekili Bay Bülent Akarcalı, Amsterdam Ünivertesi’nden Doç. Prof. Dr. Eric Moormann ve ıNF’den Bay Maurice Crijns. Nemrut Projesi’nin başlangıcı; Aslan burcunun tarihi olan 14 Temmuzdur.