Kaya ekibi

10-06-2002

Dr. Bernd Fitzner başkanlığındaki Alman ekibi, Batı Teras’daki Apollo stelini sabitleştirmiştir. Iklim testleri gibi laboratuar araştırmalarının sonuçları da göz önüne alınarak, çeşitli taş eserlerin kondisyonlarını belirten görüşleri içeren bir katolog hazırlanacaktır.

Kaya ekibi
Kaya ekibi