Geçici Yol

09-07-2003

Restorasyon binasından Batı Terası’na, merkepler kullanılarak geçici bir yol yapıldı. Daha sonra merkeplerin yerini traktörler aldı.

Geçici Yol

Geçici Yol